Hva er medisinsk informatikk?

Oversikt over mange norske og internasjonale aktiviteter innen medisinsk informatikk
finnes hos
KITH - Kompetansesenter for IT i helsevesenet AS, Trondheim.

BOKANMELDELSER (v/Arnt Ole Ree):

En utmerket oversikt finnes i boken

van Bemmel JH, Musen MA, red.

Handbook of Medical Informatics

Tidsskrift for Den norske lægeforening, nr. 6, 1998.

Les kopi av bokanmeldelsen eller ta en titt på håndbokens hjemmesider på http://www.mieur.nl/mihandbook.

 

Denne boken, er også i stor grad aktuell for medisinsk informatikk:

Wagle AM, Ødegaard M jr.

Opphavsrett i en digital verden

Forfatterne illustrerer i denne boken tydelig at juridiske og tekniske begrepsavklaringer og utredninger av tilhørende rettighetsforhold er et komplisert område. Et tilsynelatende avgrenset tema krever et omfattende sideantall.

I bokens første 500 sider omtales juridiske forhold, deretter følger 100 sider teknisk informasjon om datamaskiner, datamaskinprogrammer, databaser og Internett.

Les kopi av bokanmeldelsen fra Tidsskrift for Den norske lægeforening, nr. 26, 1998.

 

En spennende bok som også har relevans for IT-systemer og strategier i helsevesenet:

Haraldsen A. Den digitale revolusjon

Informasjonsteknologiens utvikling i et strategisk perspektiv

I boken Den digitale revolusjon beskrives de siste tiårs teknologiske og økonomiske paradigmeskifter i data- og telebransjen. I motsetning til den industrielle revolusjon, hvor effekten utspant seg over mange år, kommer virkningen av den digitale revolusjon omtrent umiddelbart.

Les kopi av bokanmeldelsen fra Tidsskrift for Den norske lægeforening, nr. 20, 1996.