Tidsskr Nor Lægeforen nr, 6, 1998;118

Medisinsk informatikk -

oppdatert og detaljert

van Bemmel JH, Musen MA, red.

Handbook of Medical Informatics

621 s, tab, ill. Houten/Diegem: Springer 1997. Pris DEM 98.

Det er spennende å lese i denne systematiske og grundige håndboken og det er vanskelig å finne en tilsvarende oversikt som samtidig er detaljert nok. Håndboken ledsages selvfølgelig av utfyllende illustrasjoner, artikler, litteraturreferanser og videre lenker på et eget webområde (http://www.mieur.nl/mihandbook). Det er imidlertid langt mer effektivt å lese i boken. Oppslag på web-sidene går i perioder ekstra tregt, det benyttes mye grafikk og for ofte henvises det til bokutgaven eller at mer stoff og detaljer kommer senere. Områdene for spørsmål og svar, demonstrasjoner, videoklipp og ordlister er imidlertid nyttige.

Målgruppen er studenter, leger, sykepleiere og andre faggrupper i helsevesenet. En slik håndbok er spesielt aktuell for dem som skal bidra til utvikling og introduksjon av datateknologi i helsevesenet. Håndboken er like aktuell for IT-personell, ansatte i laboratoriefagene og andre som må forholde seg til standarder, medisinsk statistikk og kliniske informasjonssystemer. Ved hjelp av boken kan man raskt skaffe seg et overblikk over fagfeltet og utviklingen, men den inneholder også mye detaljert stoff for de mer erfarne innen informasjonsteknologi.

I håndboken finnes et stort antall fargeillustrasjoner, figurer, tabeller og informasjonsruter. Boken har en utmerket og oppdatert 45 siders ordliste, hvor fagets mange termer og akronymer forklares. En 16 siders indeks letter oppslag i håndboken og har man flere spørsmål kan forfatterne sikkert kontaktes. Adresseoversikten angir e-postadresser for alle 50 medforfattere, de fleste fra Nederland, USA, Canada og Tyskland.

Håndboken består altså av bidrag fra et stort antall internasjonale autoriteter innen fagfeltet medisinsk informatikk. Likevel har redaktørene fra Nederland og USA lyktes i å binde bokens mange tema godt sammen. Det er lagt vekt på gode definisjoner av begrepene og temaene som omtales. Bare av den grunn fortjener boken en sentral plass i bokhyllen for alle som forsøker å følge med på dette området.

Boken spenner over et vidt fagfelt. Medisinsk informatikk omfatter blant annet utvikling og evaluering av metoder og systemer for registrering, behandling og tolking av pasientdata. Håndboken er delt i ni hovedtemaer over 37 kapitler. En lang rekke fagområder omtales, og innholdsfortegnelsen strekker seg over 20 sider! Temaene omfatter alt fra generell informasjonsbehandling til en rekke spesielle forhold ved databehandling i helsevesenet. Etter en kort omtale av tekniske forhold ved maskiner, databaser og nettverk, oppsummeres status og prinsipper for ulike elektroniske pasientsystemer innen medisin og sykepleie, for informasjonsutveksling, bruk av klassifikasjoner og arbeidet med standardisering. Fagområder som signalering og billedbehandling samt prinsippene for en rekke avdelingsvise kliniske informasjonssystemer gjennomgås detaljert. Kapitlene om teoretisk bakgrunn og prinsipper for ulike metoder i informasjonsbehandling, medisinsk beslutningsstøtte, datamodellering og biostatistikk vil trolig oppfattes som noe kompakte for de som ikke daglig sysler med slike temaer.

Håndboken ligger helt i front i omtale av dagens teknologi og muligheter innen helsevesenet. Forfatterne omtaler potensialet ved bruk av multimedia, hypertekst, pennbaserte maskiner, talegjenkjenning og bruk av internett-teknologi. Klassiske temaer som sikkerhet, kostnad-nytte-analyser og prosjektarbeid er selvfølgelig ivaretatt. I denne håndboken finner du forklaring på det meste, fra hvordan Arden syntax kan benyttes i programmering av faglige advarsler i elektroniske pasientjournaler til beskrivelse av teorier for mønstergjenkjenning og signaleringsteknikk. Om du ikke vet hva en datamus er eller hvordan den kan benyttes, forklares også dette over en halv spalte!

Håndboken gir flere svar enn de fleste har spørsmål. Den er systematisk, med tiltalende layout, tabeller og figurer. Den er noe kompakt, både fysisk og faglig, og bør derfor nytes over tid, gradvis og delvis. Menyen er svært variert, fra omtale av struktur i ulike kommunikasjonsmeldinger (EDIFACT, HL-7) eller i de vanligste klassifikasjoner (ATC, ICD-10, SNOMED, ICPC mfl.), til beskrivelse av sykepleiedata, standarder for journalarkitektur eller hvilke oppgaver som kan løses ved bruk av simulert virkelighet (virtual reality). Kapitlene om prinsipper for computertomografi, om boolsk algebra og om vektorkardiogram er spekket med formler og egner seg kanskje ikke som dessert.

Håndboken er kort sagt et funn for den som ønsker en oversikt innen fagfeltet medisinsk informatikk. Start gjerne letingen på Internett og se om du fortsatt er sulten. Får du fordøyelsesbesvær er også intestinal endoskopi omtalt og vakkert fargeillustrert.

Arnt Ole Ree
Medtek - Norsk Epi Info
Sandefjord