Arnt Ole Ree, utdannet lege, spesialist i samfunnsmedisin, MPH.