Utdannelse og yrke:

Lege Arnt Ole Ree

Spesialist i samfunnsmedisin, MPH

E-post: Arnt Ole Ree

Utdannet lege (cand med 1975, Universitetet i Oslo), spesialist i samfunnsmedisin, har mastergrad (MPH) i folkehelsevitenskap (NHV, Gøteborg) og er bosatt i Sandefjord.

Arbeidsområder
Publikasjoner
Tidligere arbeid
Edb-erfaring
Foreningsvirksomhet
Undervisningsoppgaver
Curriculum Vitae

 

Hovedinteresse har vært innen rådgivning om, utvikling av og bruk av edbverktøy i helsevesenet, innen samfunnsmedisin, elektroniske pasientjournaler og andre edb-systemer for helsevesenet, medisinske kodeverk og klassifikasjoner og praktisk epidemiologi og statistikk.

 

De siste årene i forrige århundre var yrkespraksis organisert via enkeltmannsforetaket

Ree Medtek

Organisasjonsnr.: 976 806 689

E-post: Ree Medtek

  Retur til hovedside