Firma

 

Ree Medtek  

 

Fag
 

Medisinsk koding

 

Historikk

Revisjoner med. koding

 

Epikrisemal_forslag

(uten ICD-10 koder)

 

Helsefaglige  kodeverk

klassifikasjoner og
terminologier

Definisjoner kodeverk

 

Om SNOMED CT


Epidemiologi og

statistikk

 

Variabel hhv. parameter

NB! Bruk "Vitale tegn"

Definisjoner

 

Medisinsk informatikk

 

Personer

Arnt Ole Ree 

 

-

.

 

Nedlasting