Norsk Epi Info


Sjekk de nye hjemmesidene hos GRUK (http://www.gruk.no/epi-info)


Distribusjon, opplæring, brukerstøtte og applikasjonsutvikling basert på gratisprogrammer for epidemiologi og helsestatistikk fra Centers for Disease Control, USA og Verdens Helseorganisasjon, Sveits

Distribution and support of the Epi Info family of computer software for epidemiology and health care statistics. The software is developed by Centers for Disease Control and Prevention, USA, and World Health Organization, Switzerland. Norsk Epi Info distributes Norwegian manuals, offers counselling on application development, and run training courses for health personnell in cooperation with the Norwegian Public Health Association.

Om programmene

Introduksjon av Epi Info Introduksjon av Epi Map
Epi Info - Epi Map -

Klikk ovenfor for en introduksjon av de enkelte programmene.

     

Vignett ved Pål G. Nord.