SNOMED CT

 

SNOMED International: https://www.snomed.org/

SNOMED i Norge

Norge ble medlem av SNOMED International i 2017. Samme år startet Direktoratet for e-helse en 3-årig utforskningsperiode for hvordan terminologien skal innføres i Norge. Direktoratet for e-helse har på bakgrunn av dette besluttet at Norge skal fortsette sitt medlemskap og at SNOMED CT skal benyttes der det er behov for standardisert helseterminologi. Beslutningen fikk sin tilslutning i Nasjonalt e-helsestyre i juni 2018.

Utredningen som dannet grunnlaget: https://ehealthresearch.no/files/documents/Rapport-SNOMED-CT-v1.0.pdf

Status og oversikter mht plan og ibruktalelse finnes hos

Direktoratet for e-helse: https://www.ehelse.no/kodeverk-terminologi/snomed-ct